In de pers

27 May 2016

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Bouw provinciehuis pas klaar in 2018

Het provinciehuis, dat wordt gebouwd op de plaats van het vorige in de Koningin Elisabethlei, zal waarschijnlijk niet volgend jaar klaar zijn, maar in 2018. Dat is gebleken in de provincieraad.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V), bevoegd voor Provinciaal Vastgoed, antwoordde er donderdag op een interpellatie van Jan Claessen (Vlaams Belang).

Uit het antwoord van Caluwé op een schriftelijke vraag van het provincieraadslid bleek eerder dat de bouw van het provinciehuis maanden vertraging heeft opgelopen. Claessen wilde weten of een gedeelte van de achterstand intussen is ingehaald.

Volgens Caluwé is dat niet gebeurd en kan de achterstand vermoedelijk niet meer worden ingehaald. De aannemer neemt maatregelen om ze niet verder te laten oplopen. Zo werd een andere onderaannemer voor de beton- en bekistingswerken ingezet.

“In het ontwerp van planning ziet het ernaar uit dat de oplevering van perceel 2, ruwbouw en technieken, in de eerste twee maanden van 2018 zal gebeuren”, zei Caluwé.
“Daarna volgt de inkleding”, zegt de gedeputeerde. Dat kan volgens zijn kabinet een paar maanden duren. Tot nu toe was er sprake van dat het nieuwe provinciehuis er zou komen tegen eind 2017.

De provinciale administratie is tijdelijk gehuisvest in het Provinciehuis aan de Singel (PaS). Er was voorzien dat ze in 2017 weer naar de Elisabethlei verhuist.
Maar de eindverhuurdatum van het PaS is volgens Caluwé variabel. “Als rekening wordt gehouden met vier verlengingsmogelijkheden kan de provincie het gebouw tot uiterlijk 30 november 2018 gebruiken.”

De deputatie keurde voor het nieuwe provinciehuis tot nu 499.778 euro meerkosten goed. Dat ligt volgens Caluwé onder de verwachte en normale meerkost.
“Op de al uitgevoerde werken is er een overschrijding van 2,5%. De gemiddelde overschrijding voor grotere projecten in de provincie was de afgelopen jaren 5,8% van de gunningsprijs.”

Volgens Claessen swingt het prijskaartje van het nieuwe provinciehuis de pan uit. “Het zal meer kosten dan het Museum aan de Stroom.” De provincie voorzag voor het provinciehuis aanvankelijk ongeveer 80 miljoen euro.
“In de loop van de zomer krijgen we een goed zicht op de situatie”, zegt het kabinet-Caluwé. “Dan wordt een grote stalen constructie geplaatst. Eens dat is gebeurd, is de moeilijkste fase voorbij.”

PETER SIMOENS