In de pers

2 October 2013

Gazet van Antwerpen: Asbestspecialisten helpen bij sloop

Het oude provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei wordt ten vroegste vanaf februari volgend jaar afgebroken. Eerst wordt het asbest verwijderd.

Om dat goed op te volgen, werd naast de aannemer een gespecialiseerd bedrijf aangesteld.
Het provinciehuis staat nu leeg. De provinciale diensten zijn verhuisd en het meubilair werd weggehaald. Bedoeling is dat er na de sloop tegen 2017 op dezelfde plaats een energiezuiniger en compacter gebouw verrijst met een ondergrondse parking en een openbaar park.

"De parking zal ook door de buurt gebruikt kunnen worden buiten de kantooruren" zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V), bevoegd voor het provinciaal patrimonium.

Aannemer Wanty heeft de opdracht gekregen de huidige gebouwen af te breken en het terrein bouwrijp maken tegen eind mei 2014.

De afbraak is ten vroegste gepland vanaf februari 2014. De Gentse aannemer is al bezig met de zogenaamde selectieve ontmanteling van het gebouw.
In totaal is er 70.000 ton afval dat moet worden verwerkt, waarvan 60.000 ton beton.

1,5 miljoen euro voor asbest

In de loop van oktober wordt gestart met de asbestverwijdering en -sanering, waarvoor een bedrag van 1,5 miljoen euro wordt uitgetrokken op een totaal afbraakbudget van 2,5 miljoen. "Voor de controle op de asbestverwijdering heeft de provincie de firma Inbupro uit Merksplas aangesteld", zegt Caluwé. Het ingenieursbureau heeft voor de verwijdering van het asbest mee het lastenboek opgesteld. "Enkele van onze referenties zijn het Berlaymontgebouw in Brussel en De Warande in Turnhout", zegt directeur Eric Lanslots.

Het provinciehuis werd opgetrokken in de jaren zestig en zeventig, toen asbest nog niet verboden was, en bevat 1 procent asbesthoudend materiaal. Voor de asbestverwijdering komen er extra veiligheidsvoorschriften, zowel voor bouwvakkers als voor buurtbewoners. "De arbeiders hebben een specifieke opleiding gevolgd en zowel voor hen als voor de buurt zijn extra metingen voorzien", zegt Ludwig Caluwé.

Om bij de afbraak de stofontwikkeling buiten het gebouw tot een minimum te beperken, zal het afval zoveel mogelijk via de liftkokers van de provincietoren worden verwijderd.
De voor- en achterbouw van het provinciehuis zullen gesloopt worden met kranen. Hoe de toren zal worden neergehaald, is nog niet beslist.

Implosie is één van de drie opties.

Aan- en afvoer van bouwmateriaal en afval gebeurt via de Koningin Elisabethlei, zodat de vrachtwagens de stad niet moeten doorkruisen. Er is sprake van gemiddeld tien vrachtwagens per dag. Het werfverkeer is voorzien tussen 7 en 19u. "Het provinciebestuur zal op een open manier over de werken communiceren met de buurt", zegt Ludwig Caluwé.

Er is onder meer een zitdag op het werfbureau op woensdagnamiddag tussen 14 en 17u.
PETER SIMOENS
© 2013 Concentra