In de pers

22 March 2016

Demoruimte veruitwendigt Vlaamse expertise stalemissies

Op de Hooibeekhoeve in Geel is vorige week een demonstratieruimte geopend waar rundveehouders zich kunnen informeren over technieken om de ammoniakemissie uit hun stal te reduceren.

De demoruimte kadert in het project ‘Goed GeRUND’ dat gefinancierd wordt door het Departement Landbouw en Visserij. In de intensieve veehouderij heeft men ervaring met ammoniakreductie maar voor de rundveehouderij is dit compleet nieuw. De nood aan sensibilisering en kennis is bijgevolg groot. Zowel de Hooibeekhoeve als ILVO maken er een punt van om de ervaringen die ze opdoen met de nieuwe technieken te delen. In het Agentschap Natuur en Bos en het Innovatiesteunpunt vinden zij twee logische partners. De eerste trekt immers de programmatische aanpak stikstof (PAS) terwijl het Innovatiesteunpunt zich een meester toont in het begrijpelijk presenteren van moeilijke informatie.

Verder lezen bij VILT