In de pers

9 December 2013

De Zondag: Provincie werkt aan uw winkelbuurt

Vanaf januari kunnen alle gemeenten in de provincie Antwerpen een beroep doen op een coach om het winkelbeleid in hun buurt te optimaliseren. De provincie stelt daarvoor twee detailhandelscoaches ter beschikking.

"Detailhandel is een belangrijke economische sector waar we als provincie op inzetten", licht gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé toe.

"Voor alledaagse boodschappen moet iedereen minstens terecht kunnen in het centrum in zijn of haar buurt. Liefst met een veelzijdig aanbod en een persoonlijke aanpak. Om de centrale handelsgebieden in onze gemeenten te versterken en lokale economie te stimuleren, kunnen de gemeenten binnenkort hulp inroepen van een detailhandelscoach. Deze kan hen professionele begeleiding bieden op maat van de inwoners en afgestemd met de omliggende gemeenten. De bedoeling is om een goede mix van winkels, horeca en dienstverlening te bekomen in de eigen regio."

Het project loopt van januari 2014 tot en met 2019. Dit provinciaal initiatief kadert in een grootschalig onderzoek naar de detailhandssituatie in Vlaanderen waarvan de provincie Antwerpen de trekker is.

"De resultaten ervan moeten leiden tot een gepast detailhandelsbeleid dat kernversterkend werkt in de gemeenten tegen 2020", aldus Ludwig Caluwé.