In de pers

Vragen voor Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Rudy Demotte

14 November 2014

De Tijd: Wat met provinciehuis?

In Antwerpen woedt ondertussen een hevige discussie over het nieuwe provinciehuis. Het geplande gebouw aan de Koning Elisabethlei telt 14 verdiepingen en kost 86 miljoen euro.

Eind 2017 neemt de provincie Antwerpen het gebouw normaal gezien in gebruik. Maar de provincie krijgt voortaan minder bevoegdheden en zal dus ook minder personeel nodig hebben. En is het überhaupt nog zinvol in Antwerpen een nieuw provinciehuis te bouwen als de stad zelf uit de provincie stapt?

De oppositie in de Antwerpse provincieraad uitte eerder al kritiek op de bouwplannen, maar gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) wil niet wijken. 'We hebben de huurprijzen afgezet tegen de kostprijs van dit project. In 14 jaar betaalt het gebouw zich terug in uitgespaarde huurgelden. We zullen de verdiepingen die we niet langer nodig hebben verhuren.'