In de pers

17 March 2016

De Standaard: Kievitsnest wil bod op Dominicanensite doen

De vzw Kievitsnest is op zoek naar partners voor een bod op het voormalige Dominicanenklooster en de kerk in de Antwerpse Ploeg- en Provinciestraat. De provincie wil het complex verkopen, op voorwaarde dat er een sociaal-cultureel project onderdak krijgt. Nog tot 16 mei kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen op de gebouwen.

Antwerpen De provincieraad stemde eind 2014 in met de verkoop van het klooster en de kerk. Om de verkoop te begeleiden, doet de provincie een beroep op de gespecialiseerde vzw Fed-net. Sinds 15 maart kunnen er boden worden uitgebracht. De startprijs ligt op 3,6 miljoen euro.
’Sommige kandidaten hebben al vrij concrete voorstellen’, zegt Ludwig Caluwé (CD&V), de gedeputeerde voor provinciaal patrimonium. ‘Anderen hadden duidelijk gemaakt dat ze voor een bepaalde prijs willen kopen. Daarom vroegen we Fed-net om de procedure in gang te zetten. Geïnteresseerden kunnen een bod doen onder gesloten omslag. Het gaat niet om publieke boden.’

De procedure loopt twee maanden, tot half mei dus. ‘Iedereen die ooit belangstelling heeft getoond, zal worden aangeschreven’, zegt Caluwé. Potentiële kopers moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden.
Zo moeten het klooster en de kerk worden gebruikt voor een sociaal of cultureel project. Ook moet de tuin overdag toegankelijk zijn voor de buurtbewoners. Die laatsten moeten tot slot ook worden betrokken bij de verwezenlijking van het nieuwe project, en er moeten woon- en verblijfplaatsen worden voorzien.
Vzw Kievitsnest
De verkoopsvoorwaarden van het klooster en de kerk werden vastgelegd in samenspraak met de vzw Kievitsnest. Voorheen deed Kievitsnest aan buurtwerking in de nu gesloten kerk. ‘In dit dossier vertegenwoordigen wij de buurt’, zegt voorzitter Benjamin De Bruyn. ‘In principe kan niemand een bod uitbrengen zonder dat wij erbij worden betrokken. Investeerders moeten ons contacteren.’

Volgens De Bruyn wil de vzw zelf ook een bod uitbrengen. ‘We zoeken naar partners die het voortouw willen nemen en ons daarna betrekken bij hun project. Geïnteresseerden mogen ons dus altijd aanspreken.’
Eerder had De Bruyn gedeputeerde van Welzijn Peter Bellens (CD&V) al voorgesteld om van de gebouwen een integratiecentrum te maken. Op de plaats van het klooster zouden dan kleine woningen komen.

Startbedrag schatting

De Bruyn zegt intussen ook al enkele telefonische contacten te hebben gelegd. ‘Het ging om mensen die een ruimte zochten. Dat is voor ons zeker bespreekbaar. Ik ga ervan uit dat we zelf een bod zullen doen, maar sta eveneens open voor andere mogelijkheden.’ Hoe hoog het bod van de vzw zou liggen, wilde De Bruyn niet kwijt.
’De provincieraad zou ook een bod kunnen aanvaarden dat onder de 3,6 miljoen euro ligt’, zegt Caluwé. Dat bedrag is gebaseerd op een schatting. Hij verwijst naar het bod onder startbedrag dat de raad eind januari goedkeurde op het gebouw van het Provinciaal Veiligheidsinstituut. (psim)