1999 - 2004

17 October 2001

Interpellatie Tot de minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden over het investeringsplan van de NMBS

Vraag

Op 14 juli heeft de Vlaamse Regering een akkoord gesloten met de federale regering omtrent de spoorweginvesteringen voor de komende jaren. Dit akkoord stemt niet overeen met de resoluties die het Vlaams Parlement in het verleden aangenomen heeft.
Op grond van dit akkoord moet het Vlaams Parlement een samenwerkingsakkoord goedkeuren. Dit akkoord bevat eveneens een aantal bepalingen die opgenomen zijn in een wetsontwerp tot herstructurering van de NMBS dat momenteel in de Kamer besproken wordt. De PS-kamerfractie is niet bereid om dit wetsontwerp goed te keuren als zij niet de waarborg heeft dat het Vlaams Parlement het samenwerkingsakkoord zal goedkeuren.
Is de Minister-President van oordeel dat het Vlaams Parlement dat de voorbije maanden veel aandacht besteed heeft aan de spoorweginvesteringen in alle vrijheid dit samenwerkingsakkoord op zijn verdiensten moet kunnen onderzoeken of meent hij dat moet toegegeven worden aan de wensen van de PS en dat snel het signaal moet gegeven worden dat het Vlaams Parlement dit samenwerkingsakkoord zal goedkeuren?